Source gathering

Když se má na jednom místě sejít řada umělců, designerů a řemeslníků, napovídá to, že půjde o milou a přátelskou akcí. A ne jinak tomu bylo i v případě Source gathering, které pro svoje „ovečky“ uspořádal Craft Desing House.